نسخه عمومی

بهترین ویژگی نسخه عمومی پروسس میکر، رایگان بودن آن می باشد. لازم به ذکر است، نسخه عمومی باید توسط توسعه دهندگان شرکت پروسس میکر پیاده سازی شود.
چنانچه این اتفاق روی ندهد، احتمالا بخش قابل توجهی از ویژگی های پروسس میکر نادیده گرفته می شود.
پروسس میکر دارای بیش از 35 پارتنر و توسعه دهنده در پنج قاره مختلف می باشد. جهت مشاهده آنها به لینک زیر مراجعه فرمایید:
مشاهده لیست پارتنرهای پروسس میکر