سری ها

پروسس میکر سری ابر
این راه حل جهت استفاده شرکت ها و سازمان هایی است که تمایل به استفاده از نرم افزار بروی سرور خود را ندارند.
• دارای ویژگی های کامل نسخه سازمانی
• دارای نمونه فرایند جهت افزایش بهره وری
• دارای سرویس بک آپ (7 روز)
• دارای سرویس اختیاری بک آپ شبانه بروی سایت مشتری

پروسس میکر سری On Premise
• دارای تنوع قیمتی متناسب با ویژگی ها
• قابلیت بروزرسانی نرم افزار
• دارای نمونه فرایند جهت افزایش بهره وری